Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Principer och metoder för riskvärdering i samhällsplanering : med tillämpning på transporter och transportinfrastruktur
Författare
Torstensson Håkan
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Högskolan i Borås
Utgivningsår
2005
Föreliggande rapport är en ansats till att sammanfatta de olika element som påverkar den riskvärdering, som skall ligga till grund för planering av eller beslut om åtgärder för att hantera risker. 
Relaterade titlar
Fler titlar av Torstensson Håkan