Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddnings- och flyktkåpa för barn upp till 3 års ålder : Beskrivning och provanvändning
Författare
Berglund Tage, Lundberg Ingvar, Tornéus Margit
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1981-04-01
En prototyp till räddnings- och flyktkåpa har uppbyggts. Kåpan är avsedd att ge gas och aerosolskydd för en vuxen person samt ett av den vuxne buret barn. Prototypen har prövats på tre barndaghem. Den provades på 22 barn. Av dessa accepterade 18 att bli burna i utrustningen. En psykologisk bedömning av olika tekniska lösningar för barnskydd talar för att skyddskåpan är det bästa för barn upp till 3 års ålder.