Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Risk Management in Hvalfjörður Tunnel
Författare
Pálsson Guðni I.
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
På Island finns en vägtunnel, Hvalfjörður Tunnel, som är konstruerad enligt norsk tunnelstandard. Säkerheten i Tunneln har sedan den öppnades bekymrat många. Tidigare riskanalys för Hvalfjörður Tunnel gjordes utan att ta hänsyn till reell fysik och inte heller omfattande osäkerhetsanalys. Över de senaste åren har kunskapen inom tunnelsäkerhet ökat mycket, inklusive vilka scenario kan ske och verktyg för att beräkna konsekvenser av dessa. Det är därför möjligt nu att göra en mycket mer avancerad riskanalys än kanske var möjligt för några år sedan. I rapporten kvantifieras risken från vanliga bilolyckor, personbilbränder, lastbilsbränder och konsekvenser från farligt gods olyckor. Osäkerheter fortplantades genom modellering för att få fram alla möjliga konsekvenser. Risk presenteras sedan i form av individrisk och samhällsrisk som jämfördes med kriteria från British Health and Safety Executive (HSE), Det Norske Veritas (DNV) och från det Norske vägverket. En ny kriteria presenterades men mest för att visa hur sådana kriterier kan konstrueras och vilka principer de måste följa.