Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skriftlig redogörelse för brandskyddet
Författare
Gullstrand Josefin, Lindahl-Olsson Mette
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005-02-01
Den 1 januari 2005 upphörde brandsynen helt och ersattes av ett nytt tillsynssystem. Då skulle också de skriftliga redogörelser för brandskyddet som krävs enligt lagen om skydd mot olyckor ha upprättats och skickats in till kommunen. Detta Aktuelltblad syftar till att belysa olika frågeställningar kring skriftlig redogörelse. Fokus är de juridiska aspekterna kring skyldigheter, själva upprättandet av redogörelserna samt tillsynen över inlämnandet av dem. Granskning, bedömning och övrig hantering av redogörelserna behandlas inte här.