Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att kommunicera risker
Författare
Hedman Lowe
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Sammanfattning Uppdraget har varit att skriva en populärvetenskaplig forskningsöversikt över riskkommunikation. Avsikten är att materialet ska ligga till grund för en översikt om hur riskkommunikation kan ske i kommuner där det finns industrianläggningar med farliga ämnen. De kommuner, som är aktuella i det här sammanhanget, är sådana som har anläggningar som hanterar farliga ämnen enligt det så kallade Seveso II-direktivet.