Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Modellering av betongbyggnad i mark vid explosionslast i markytan : Steg 1: Kalibrering av numerisk modell mot fältmätningar
Författare
Rosengren Lars, Olofsson Stig-Olof, Svedbjörk Göran
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar uppbyggnad av en numerisk grundmodell och kalibrering av densamma mot kända fältdata.