Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försök med IR-kamera vid rökdykning : Erfarenheter från försök och övningar
Författare
Andersson Lennart
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
Syftet med projektet som beskrivs i denna rapport var att genom praktiska försök och vid räddningsinsatser få kunskaper och erfarenhet av användning av IR-kamera vid rökdykningsinsatser samt att jämföra användandet av IR-kamera med konventionell rökdykning. Sammanlagt genomfördes 7 försöksserier. Övningar genomfördes för att studera möjligheterna att orientera sig i rökfylld miljö med IR-kamera. Även konventionella rökdykningsinsatser genomfördes i samma objekt för att kunna jämföra tidsåtgången. En prototyp för bildöverföring från IR-kamerautrustad rökdykare till rökdykarledaren, alternativt ledningsplatsen, utvecklades under projekttiden. Försök genomfördes för att studera övertändningar med IR-kamera och möjligheten att hitta dolda glödbränder. Även försök med insats i ett större objekt med många personer som var hotade av branden genomfördes. Resultaten från försöken tyder på att vid sökning i stora brandgasfyllda lokaler, med nedsatt eller obefintlig sikt, ger IR-tekniken stora tidsvinster, upp till halva tiden i förhållande till konventionell sökteknik. Resultaten visar också att det går mycket snabbt att upptäcka dolda glödbränder.