Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymningssäkerhet för rörelsehindrade
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Målet med detta arbete har varit att belysa de problem som kan uppstå för rörelsehindrade personer vid en evakuering samt att studera deras möjligheter att själv utrymma. Även räddningstjänstens möjligheter att hjälpa rörelsehindrade personer vid en nödsituation har studerats.