Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Andningsskydd för barn 3 till 6 år
Författare
Jönsson P G, Sandberg L, Sundqvist R
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1984-05
En presentation ges av de två olika andningsskydd, skyddsmask och skyddsjacka, som finns framtagna för barn i åldrarna 3 - 6 år. De båda skydden jämförs beträffande skyddsegenskaper och med avseende på komfortaspekter. Barnens reaktioner på skydden och deras benägenhet att acceptera de olika andningsskydden jämförs. Ett försök görs även att uppskatta maximalt möjliga användningstid. För- och nackdelar med de båda skydden diskuteras.