Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Developing the structure of a fire risk index method for timber-frame multi-storey apartment buildings
Författare
Larsson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2000
Denna rapport beskriver utvecklandet av Fire Risk Index Method version 1.2. Verktyget används för att göra bedömningar av brandsäkerheten i flervåningshus.