Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandkatastrofen i Göteborg 98-10-29
Författare
Erlandsson Ulf, Jonsson Ingela, Totting Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1999
Torsdag 29 november 1998 cirka 20 minuter före midnatt utbröt en våldsam brand på ett ungdomsdiskotek på Hisingen i Göteborg. Branden startade i trapphuset till en nödutgång från lokalens bakre (södra) del. Förmodligen hade branden pågått en god stund när ungdomarna kände röklukt. När dörren mot trappan öppnades antändes oförbrända brandgaser och det skedde en snabb spridning in i danslokalen. Sextiotre ungdomar mellan 12 och 20 år omkom och mer än 200 skadades. Lokalen hade det totala måttet ca 10 x 36 meter och var belägen på andra våningen i en äldre industribyggnad. Det fanns två utgångar, huvudentrén i norra kortändan och nödutgången i lokalens södra del. Lokalen var besiktigad av myndigheterna för maximalt 150 personer. När branden bröt ut fanns där uppskattningsvis mellan 340 och 400 människor. Det uppstod panik och alla trängdes mot den enda återstående utgången. Den utgjordes av en utåtgående branddörr med karmdagermått 90 centimeter. Genom att den bara gick att öppna 90 grader inkräktade dörrbladets tjocklek på öppningen som bara blev 82 centimeter. Det blev trängsel och stockning, många föll omkull och dörröppningen blockerades av fastklämda ungdomar. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård var snabbt på plats med stora styrkor. Större delen av danslokalen var då redan övertänd. Desperata ungdomar hoppade från sex meter högt belägna fönster. Många av dem som lyckats ta sig ut var illa skadade. Fortfarande fanns det fler än hundra människor kvar inne i lokalen. Med hjälp av utvändiga stegar lyckades räddningstjänsten rädda cirka 20 personer genom fönstren. Ytterligare cirka 40 personer räddades av rökdykare via huvudtrapphuset. Många ungdomar som tagit sig ut i ett tidigt skede hjälpte till att ta hand om sina skadade kamrater. Andra ungdomar blev aggressiva av frustration när de upplevde att räddningsarbetet inte gick snabbt nog. Det förekom direkt våld mot räddningspersonalen. Arbetet på skadeplatsen var inledningsvis kaotiskt. På gårdsplanen utanför diskoteket trängdes räddningspersonal och fordon med svårt skadade människor och upprörda överlevande. Efterhand organiserades räddningsarbetet efter inövade planer och rutiner. En provisorisk uppsamlingsplats för skadade ordnades i en tom bilhall. Sjukvårdspersonal gav första hjälpen, prioriterade de skadade och fördelade dem till olika sjukhus. Räddningsledaren och polisinsatschefen samlokaliserade sina ledningsplatser. En stabsorganisation byggdes upp. Informationen till anhöriga och medier kom igång. Två timmar efter första larmet var alla skadade avtransporterade till olika sjukhus medan 61 omkomna fanns kvar på brandplatsen. Två av de sammanlagt 213 skadade ungdomarna avled senare på sjukhus. Vid sidan av branden på fartyget Scandinavian Star är detta den svåraste brandkatastrof som har drabbat Sverige i modern tid.