"acetylen" – 24 träffar, varav 21 med liknande stavning.

Acetylen, löst

(vanlig acetylengas)

Farlighetsnr
239
UN-nr
1001
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Acetylen, löst

Acetylen, utan lösningsmedel

Farlighetsnr
239
UN-nr
3374
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Acetylen, lösungsmittelfrei · Acetylen, utan lösningsmedel

Eten, acetylen och propen (etylen, acetylen och propylen), blandning, kyld, flytande

med minst 71,5 % eten, högst 22,5 % acetylen och högst 6 % propen

Farlighetsnr
223
UN-nr
3138
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Eten, acetylen och propen, blandning, kyld, flytande · Ethylen, Acetylen, Propylen, Gemisch, tiefgekühlt, flüssig

Eten, kyld, flytande

Farlighetsnr
223
UN-nr
1038
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Aceten · Etylen, kyld, flytande

Eten (etylen)

Farlighetsnr
23
UN-nr
1962
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Etylen · Eten (etylen)

1,1,2,2-Tetrakloretan

Farlighetsnr
60
UN-nr
1702
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Acetylene tetrachloride

1,2-Dikloreten (1,2-dikloretylen)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1150
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Acetylene dichloride

Krotonylen

Farlighetsnr
339
UN-nr
1144
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Acetyléne diméthyle

Diketen, stabiliserad

Farlighetsnr
663
UN-nr
2521
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Acetyl ketene

Aceton

Farlighetsnr
33
UN-nr
1090
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Methyl acetyl

Acetylbromid

Farlighetsnr
80
UN-nr
1716
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Acetyl bromide

Acetyljodid

Farlighetsnr
80
UN-nr
1898
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Acetyl iodide

Ättiksyraanhydrid

Farlighetsnr
83
UN-nr
1715
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Acetyl oxide

Tetrabrometan

Farlighetsnr
60
UN-nr
2504
Klass
6.1
Fpg
III

Liknande stavning: Acetylene tetrabromide

Acetylklorid

Farlighetsnr
X338
UN-nr
1717
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Acetyl chloride

1,2-Butadien

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1010)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Bietylen

Acetylmetylkarbinol

Farlighetsnr
30
UN-nr
2621
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Acetyl methyl carbinol

Pentan-2,4-dion

Farlighetsnr
36
UN-nr
2310
Klass
3
Fpg
III

Liknande stavning: Acetyl acetone

1,3-Butadien

Farlighetsnr
-
UN-nr
(1010)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Bietylen

Propyn

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3161)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Methyl acetylene

Acetylacetonperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3105)
(3106)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetyl acetone peroxide

Dicetylperoxidikarbonat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3119)
(3120)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Peroxydicarbonate de cetyle

Acetylbensoylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3105)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetyl benzoyl peroxide

Acetylcyklohexansulfonylperoxid

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3112)
(3115)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Acetyl cyclohexanesulphonyl peroxide