"Radioaktivt" – 32 träffar.

Radioaktivt ämne, Uranhexafluorid

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
768
UN-nr
2978
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, Uranhexafluorid

Radioaktivt ämne, Uranhexafluorid, fissilt

Farlighetsnr
768
UN-nr
2977
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, Uranhexafluorid, fissilt · Radioaktivt ämne, Uranhexafluorid, klyvbart

Radioaktivt ämne, kolli av typ A, fissilt

ej av speciell beskaffenhet

Farlighetsnr
70
UN-nr
3327
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ A, fissilt · Radioaktivt ämne, kolli av typ A, klyvbart

Radioaktivt ämne, kolli av typ A

ej av speciell beskaffenhet, ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2915
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ A

Radioaktivt ämne, kolli av typ B(M)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2917
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ B(M)

Radioaktivt ämne, kolli av typ B(U)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2916
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ B(U)

Radioaktivt ämne, kolli av typ C

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3323
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ C

Radioaktivt ämne, transporterat enligt särskild överenskommelse

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2919
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, transporterat enligt särskild överenskommelse

Radioaktivt ämne, undantaget kolli - instrument

Farlighetsnr
70
UN-nr
2911
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli - instrument

Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål

Farlighetsnr
70
UN-nr
2911
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål

Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2913
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I)

Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-II)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2913
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-II)

Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-III)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2913
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-III)

Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3324
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), fissilt · Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), klyvbart

Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-I)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
2912
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-I)

Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3321
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II)

Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III)

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3322
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III)

Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III), fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3325
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III), fissilt · Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III), klyvbart

Radioaktivt ämne, undantaget kolli - tömd förpackning

Farlighetsnr
70
UN-nr
2908
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli - tömd förpackning

Radioaktivt ämne, undantaget kolli, begränsad mängd

Farlighetsnr
70
UN-nr
2910
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli, begränsad mängd

Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I), fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3326
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I), fissilt · Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I), klyvbart

Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-II), fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3326
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-II), fissilt · Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-II), klyvbart

Radioaktivt ämne, kolli av typ B(U), fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3328
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ B(U), fissilt · Radioaktivt ämne, kolli av typ B(U), klyvbart

Radioaktivt ämne, kolli av typ B(M), fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3329
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ B(M), fissilt · Radioaktivt ämne, kolli av typ B(M), klyvbart

Radioaktivt ämne, kolli av typ C, fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3330
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ C, fissilt · Radioaktivt ämne, kolli av typ C, klyvbart

Radioaktivt ämne, transporterat enligt särskild överenskommelse, fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3331
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, transporterat enligt särskild överenskommelse, fissilt · Radioaktivt ämne, transporterat enligt särskild överenskommelse, klyvbart

Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet

ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3332
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet

Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet, fissilt

Farlighetsnr
70
UN-nr
3333
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet, fissilt · Radioaktivt ämne, kolli av typ A, speciell beskaffenhet, klyvbart

Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli

mindre än 0,1 kg per kolli, ej fissilt eller undantaget fissilt

Farlighetsnr
687
UN-nr
3507
Klass
6.1
Fpg
I

Sökträff: Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli

Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av naturligt uran

Farlighetsnr
70
UN-nr
2909
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av narturligt uran · Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av naturligt uran

Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av utarmat uran

Farlighetsnr
70
UN-nr
2909
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av utarmat uran

Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av naturligt torium

Farlighetsnr
70
UN-nr
2909
Klass
7
Fpg
-

Sökträff: Radioaktivt ämne, undantaget kolli - föremål tillverkade av naturligt torium