Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, Kommunens beredskap för dammhaveri
Titel:
Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, Kommunens beredskap för dammhaveri
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
18 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-187-9
ISSN nummer:
Serie:
Handbok i kommunal krisberedskap
Serie nr:
MSB1839 - september 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar / Civilt försvar
Nyckelord:
Beredskap ; Risker ; Samarbete ; Kommuner ; Krishantering ; Ledning och organisation ; Samhällsplanering ; Dammar ; Lägesbild ; Krisberedskap ; Sårbarhet ; Dammsäkerhet ; Samhällsrisker
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: