Rekommendationer för mer användarvänlig klimatinformation
Titel:
Rekommendationer för mer användarvänlig klimatinformation
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1703 - februari 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Naturolyckor ; Geografiska informationssystem ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Översvämningar ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: