Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet : en kunskaps- och forskningsöversikt med fokus på Sverige och konsekvenser utanför hälsoområdet
Titel:
Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet : en kunskaps- och forskningsöversikt med fokus på Sverige och konsekvenser utanför hälsoområdet
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2012
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
36 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-204-5
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB362 - januari 2012
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Klimatförändringar
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek