Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Numerical Prediction of Heat Flux from Flame in Room Fire
Författare
Holmstedt Göran, Zhenghua Yan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1997
Ett antal CFD (Computational Fluid Dynamics)-beräkningar utfördes för att simulera stor brand i hörnet av ett rum. Detta var ett betydelsefullt scenario för utvecklingen av förekomsten av brand i ytbeklädnad.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Holmstedt Göran, Zhenghua Yan