Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Numerisk simulering av inneslutna explosioner
Författare
Hansson Håkan, Bryntse Anders
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1996-11