Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Slutredovisning från projekten "Brandteknisk dimensionering baserad på beräkning" (SBUF) och "Funktionsbaserad brandteknisk dimensionering" (Brandforsk)
Författare
Magnusson Sven Erik, Frantzich Håkan, Lundin Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1997
Sammanfattning Resultaten från två integrerade treårsprojekt "Brandteknisk dimensionering baserad på beräkning" (SBUF) och "Funktionsbaserad brandteknisk dimensionering" (Brandforsk) avrapporteras kortfattat. Det övergripande syftet med projektet har varit att försöka ta fram metoder som gör det möjligt att i större omfattning använda brandteknisk projektering baserad på beräkning. Projektet har bl a innehållit följande delsyften: Att bestämma viktiga beräkningsscenarier Att definiera variationsintervall för viktiga faktorer Att bestämma säkerhetsnivån för ett antal scenarier Att utprova olika metoder som kan användas för att fastställa acceptabel risk Att ta fram en metod för att räkna fram dimensionerande värden för utrymningsberäkningar baserad på den acceptabla risken I samtliga fall kan viktiga praktiska resultat redovisas samtidigt som en pionjärinsats har gjorts för att klarlägga metodiken vad gäller beräkningsbaserad brandteknisk diensionering.