Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vilhelmina kommun efter Estonias förlisning
Författare
Melén Kerstin
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Värnpliktsverket (VPV)
Utgivningsår
1997
Vilhemlina kommun i södra Lappland är en av flera kommuner i Sverige som drabbades vid M/S Estonias förlisning. Gymnasieskolans rektor, två lärare och fem kvinnliga elever var ombord. Gruppen var på hemväg från en välgörenhetsresa till Vilnius. Ingen har återfunnits. Rapporten beskriver hur det emotionella omhändertagandet av de efterlevande organiserades i kommunen.