Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogsskugga
Författare
Onnermark B, Andersson L-E
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1961
En undersökning har utförts för att bestämma hur stor del av markytan i skog som skuggas då parallell strålning uppifrån infaller mot skogen under olika höjder över horisonten. Undersökningen har utförts genom att bestämma hur stor del av himlen som är synlig på olika höjder över horisonten, sett från markytan i skog. Undersökningen omfattar elva bestånd av olika typer.