Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
The use of zone and field model to recommend fire protection measures in new stores of the Royal Library in Stockholm
Författare
Bengtson Staffan, Fransson Christer, Hägglund Bengt
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1994
The results of zone and field modeling calculations are used to recommend fire protection measures in new underground stores at the Royal Library in Stockholm. In the paper it is shown how the normal ventilation system used to give good climate conditions in the book stores also can be used as a smoke ventilation system. The paper describes and comments the calculated data. Beräknat resultat med zon- och fältmodeller används för att rekommendera brandskyddstekniska åtgärder för bergrumsmagasin i Kungliga Biblioteket i Stockholm. I rapporten beskrivs hur ventilationssystemet, som normalt används för att skapa goda ventilationsförhållanden i bokmagasinen, också kan användas för brandventilation i händelse av brand. Beräknade data redovisas och kommenteras i rapporten.