Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Measured and predicted behaviour of steel beams and columns IN FIRE
Författare
Aasen Björn, Anderberg Yngve, Forsin Nils Erik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1986
Analytiska förutsägelser avs. mekanisk reaktion hos stålkonstruktioner utsatta för brandpåverkan jämförs med experimentella resultat, vilka man får fram från tre olika forskningslaboratorier. Jämförelser görs mellan "axialt" fria och avgränsade stålpelare, testade i Metz i Frankrike 1973-74, och enkelt stöttade stålbommar som testats i Förbundsrepubliken Tyskland (testresultaten har redovisats i Stahlbau 1/1983 ) och dessutom med "axialt" fria och avgränsade stålpelare, vilka brandtestats i Trondheim i Norge 1984. Den uppmätta tidstemperaturen i stålkonstruktionerna används som indata för den analytiska förutsägelsen avs. den mekaniska reaktionen. För analysen används konstruktionsdataprogrammet Steelfire. Detta är ett FEM-program och härstammar från NTH, Norge. Förutsägelser och experimentella resultat överensstämmer väl, vilket illustrerar kapaciteten och tillförlitligheten i Steelfire.