Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värmestrålning från kärnvapen
Författare
Andersson L E, Ericsson Ulf
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1959-01
Föreliggande arbetsrapport utgör en bearbetad översättning av den i boken "The Effect of Nuclear Weapons", Washington 1957, givna beskrivningen av värmestrålningens natur och verkan samt av skydd mot värmestrålning.