Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsrumsregler : Komponenter
Författare
Kjellman M
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1994
Bakgrund Från och med 1 januari 1994 ansvarar Räddningsverket för certifiering och kontroll av komponenter till skyddsrum. Regler finns utgivna i Räddningsverkets författningssamling (SRVFS 1993:6) och har namnet Statens räddningsverks föreskrfter om provning, certifiering och kontroll av komponenter till skyddsrum. Föreskrifterna gäller all tillverkning av komponenter som är avsedda att användas i skyddsrum och som har direkt inverkan på skyddsrummets tålighet mot vapenverkan. Således omfattas även tillverkning av komponenter avsedda att monteras i skyddsrum byggda enligt äldre tekniska bestämmelser. Specifikationerna i denna publikation utgör godtagna utföranden för att uppfylla funktionskraven för skyddsrum (SRVFS 1992:1). Provning ska utföras för att verifiera att en komponent har de egenskaper och kvaliteter som krävs enligt funktionskraven för skyddsrum. Vilka egenskaper som ska provas och hur detta ska gå till framgår av den godtagna specifikationen för respektive produkt. Denna provning ska utföras av ett av Räddningsverket godkänt laboratorium.