Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försök med några lågintensimetrar för kartläggning av markaktivitet från luften
Författare
Brinck A
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1963-08
I fredsfall anses det nödvändigt att utföra indikering av markaktivitet från luften. Doshastigheter mindre än 10 mr/h är därvid av intresse. Försök har gjorts med några typer av lågintensimetrar. Metod för beräkning av doshastigheter från på marken placerade punktformiga Co- och Cs-preparat har medtagits liksom tabell för förenklad beräkning vid flyghöjderna 50 och 100 m.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Brinck A