Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandrökspridning på HMS Visborg, v 9047
Författare
Werling Per-Olof, Jansson Rolf, Onnermark Bengt
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1991-10-01
Genom experiment med simulerad brandrök studerades spridningen av brandrök från en hyttbrand på minfartyget HMS Visborg. Undersökningen gällde främst tiderna för brandrökens spridning till olika platser samt inverkan av fartygets mekaniska ventilation. "Brandrök" av temperaturen 200° C genererades i en gasoleldad ugn. För observation av röktätheten blandades brandröken med salmiakrök från rökpatroner. I rapporten ges mätresultat avseende brandrökens temperatur T (t) och optiska täthet OD (t) på 13 platser. Resultaten visar en omfattande spridning av sikthindrande rök, en begränsad spridning av tät rök och kort spridning av brandrök med hög temperatur. Genom den mekaniska ventilationen åstadkoms en styrd strömning och utventilation av brandrök. Avslutningsvis kommenteras undersökningsmetodens användbarhet, möjligheter och begränsningar.