Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hotell och restaurang : om brand, skydd och säkerhet
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1989-06
Innehåll Brandförlopp Brandorsaker Utrymningsvägar Krav från myndigheter och organisationer Plan- och bygglag Räddningstjänstlag Lagen om hotell- och pensionatsrörelse Allmänna ordningsstadgan Försäkringskrav Information, utbildning, planläggning Information till gäster Utbildning av anställda Omhändertagande av skadeoffer Planläggning i företaget Säkerhet Några riskplatser Säkerhetsarbetet Leverantör/entreprenör Gästsäkerhet Intern säkerhet Betalningsmedel Lås och nycklar Larm Våldsrisker Svinn