Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utveckling av brandteknisk utvärderingsmetod för industribyggnader
Författare
Bengtsson Staffan
Utgivare
Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1979-06
I rapporten redovisas olika metoder för teknisk värdering av risken för brand i industribyggnader, samt under utredningsarbetet framtagen metod för att bedöma konsekvenserna för person och egendom om brand förutsätts inträffa i viss byggnad. Denna metod är baserad på funktionella samband. Gretener- och GSA-metoder har använts. Dataprogram har konstruerats för beräkning av tid för övertändning, utlösningstid för larm och sprinkler, samt personsäkerhet vid olika skyddsåtgärder. Exempel finns på beräkning av förväntad brandskada.
Relaterade titlar
Fler titlar av Bengtsson Staffan
Bengtsson Staffan, Osterling Torbjörn
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
1982-07-01
144 s. : ill.
Ondrus Jilia, Pettersson Ove, Magnusson Sven-Erik, Jönsson Robert, Osterling Torbjörn, Frantzich Håkan, Thor Jörgen, Bengtsson Staffan, Karlsson Björn
Brandskyddslaget, Lunds tekniska högskola (LTH)
1994-08-30
207 s.