Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kvantiatativ och kvalitativ tillpassning av civilförsvarets skyddsmask typ 33
Författare
Dahlgren K, Zetterström B
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-10
Isoamylacetat ("bananolja") har använts för att kvalitativt undersöka inläckningen vid tillpassningskontroll av civilförsvarets skyddsmask typ 33. Som referensmetod användes en väl beprövad kvantitativ metod med majsoljeaerosol som testsubstans. Med denna metod kan inläckning mellan 0,005 % och 100 % mätas. Försöksresultaten tyder på att det är möjligt att upptäcka en inläckning som är omkring 1 % med hjälp av isoamylacetat. Resultaten torde gälla även för andra helmasker.