Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Smoke distribution on large passenger ships and the effect of the ventilation system
Författare
Bengtson Staffan, Jansson Rolf, Bergström Gary
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1991-11