Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Det frivilliga fältets geografi
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Det finns ett ökande intresse från blåljusaktörer att samverka med frivilliga. Det finns också ett ökande intresse från medborgare att bidra för trygghet, räddning och säkerhet. Men hur och var blir samverkan effektiv? Vid ett projekt som bedrevs vid Linköpings universitet identifierades tio olika typer av frivilliga med relevans för räddning och respons. Dessa kan bidra inom olika områden som ställer olika krav på kunskaper och förmåga. Även olika förutsättningar identifierades. Det gällde alltifrån väl inarbetade och organiserade frivilliga försvarsorganisationer till åskådare och CSR-verksamhet. Också tidsperspektiv på när frivilligas bidrag gör mest nytta bör beaktas.