Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civila insatspersoner gör skillnad
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Civila insatspersoner (CIP) är civila personer som rekryteras, utbildas och utrustas av kommunal räddningstjänst. Sedan larmas de ut på olika typer av olyckor, som till exempel trafikolyckor, mindre bränder och hjärtstopp. Forskare har studerat detta konceptet i gles- och landsbygds- samt storstadsmiljö och tagit fram tre modeller som tillsammans kan användas för att stödja nationell spridning av CIP- konceptet.