Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
E-cigarett orsakade brand i soppåse Motala 2024
Författare
Hjelm Michael
Utgivare
Räddningstjänsten Motala-Vadstena
Utgivningsår
2024-04-04
En brand inträffade i en soppåse på ett gymnasium. Räddningstjänsten bedömer att den har startats av en engångsvape/e-cigarett. Soppåsen brann med öppna lågor men det automatiska brandlarmet aktiverades inte. Troligen berodde detta på lågt inställd känslighet i detektorerna i den aktuella lokalen. Larm inkom inte till räddningstjänsten via 112-samtal utan via telefonsamtal direkt till insatsledaren (IL).