Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av insats vid balkongbrand med snabb spridning till vind Borås 2023
Författare
Andersson Henrik, Lovén Fredrik
Utgivare
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2023-12-05
Brand på balkong med snabb spridning till vinden samt angränsande lägenheter. En gasolflaska på balkongen bidrog troligen initialt till ökad brandintensitet och spridning till vinden. Det blev relativt stora vattenskador trots restriktioner med släckvatten och medvetna val av släckmetoder. Ingen invändig brandspridning mellan brandcellsgränser inträffade. Det var en välfungerande samverkan och resursförsörjning från angränsande räddningstjänster. Utredningen tar bland annat upp att det saknades en robust depåfunktion, att den övergripande ledningen periodvis är sårbar samt att sambandsplanen behöver utvärderas. Samtidigt inträffade flera andra allvarliga händelser i räddningsregionen som behövde resurssättas av den övergripande ledningen.