Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försäljning av sprängämnesprekursorer via internetbaserade marknadsplatser
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen. Dessa så kallade ”sprängämnesprekursorer” har därför reglerats på EU-nivå. Ni som driver internetbaserade marknadsplatser har en skyldighet att informera era annonsörer och att rapportera misstänka transaktioner.