Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Makt och normer i arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning under kriser
Författare
Wester Misse, Uhr Christan, Svenbro Maja, Ericson Mathias
Utgivare
Lunds universitet, Göteborgs Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Den här rapporten sammanfattar resultat och insikter från forskningsprojektet ”Makt och normer i arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning under kriser”. Syftet med de studier som utförts inom projektet har varit att identifiera och beskriva hur makt och normer påverkar hanteringen av kriser i ett svenskt sammanhang. Rapporten bygger på studier av en rad olika befarande kriser och kriser som inträffat i Sverige under åren 2014–2022.