Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering efter en kärnteknisk olycka - ekonomi : Ersättning för skada
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
En allvarlig kärnkraftsolycka kan ge upphov till mycket omfattande skador i samhället. Den här vägledningen tar endast upp de ersättningar som enskilda kan söka för att kompensera för de skador som de drabbats av till följd av en olycka i kärnteknisk anläggning.