Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering efter en kärnteknisk olycka - Övergripande inledning : Vägledning
Författare
Östlund Karl
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Saneringsvägledningen är indelad i olika delområden. Indelningen är gjord av flera skäl och ett av dessa är att du som läsare ska kunna välja en sektion där du förhoppningsvis hittar delar till eller hela det svar du söker. Vissa delområden innehåller en checklista på tips för hur du ska kunna skapa eller utveckla din plan för sanering. Meningen är att du ska reflektera över checklistan och ta den med dig och anpassa förslagen innehållsmässigt, så den passar för din organisation och plan för ditt län.