Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering efter en kärnteknisk olycka - lagstiftning - LSO : Vägledning
Författare
Postgård Pelle
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
I detta dokument återfinner du en text från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som syftar till att ge en generell bild av vilka lagar och regler som rör sanering efter en kärnkraftsolycka.