Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering av radioaktiva ämnen : planeringsstöd för länsstyrelser inför en kärnteknisk olycka : handbok : december 2007
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2007
Denna handbok är tänkt att fungera som stöd i samband med sanering av radioaktiva ämnen men framför allt vid länsstyrelsernas arbete med att ta fram programmet för sanering. Handboken beskriver bl.a. den nationella beredskapen för sanering, egenskaper hos radioaktivt nedfall och olika saneringsmetoder. Den ger också råd om vad länsstyrelserna bör tänka på vid den regionala planeringen. Handboken ansluter till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsernas beredskap för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, SRVFS 2007:4.