Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Från knapphet till extrem knapphet
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Fokus för projektet är prioriteringar av hälso- och sjukvårdens resurser i händelse av kris och krig. En pandemi, invasion eller en energikris kan snabbt förändra hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose befolkningens vårdbehov. Projektet tar sin utgångspunkt i den prioriteringsetiska diskussionen om vilka principer som bör styra prioriteringar av samhällets resurser. Det övergripande syftet har varit att relatera kunskapen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården till en situation av kris och krig.