Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civilt försvar i gråzon
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
3F för civilt försvar i gråzon Projektet har bedrivits vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och utgjorts av såväl akademisk forskning som kvalificerad kunskapsöverföring till totalförsvarsaktörer. Projektet startade i mars 2018 och avslutades i juni 2023.