Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kartläggning av det nationella behovet av Govsatcom : Redovisning av regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet för budgetåret 2023, Fö2023/00276
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Rapporten innehåller MSB:s utredning av det nationella behovet av Govsatcom, EU:s initiativ för säker och robust satellitkommunikation.