Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Från kommunikation till handling i det heterogena samhället : att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken
Författare
Lundgren Minna
Utgivare
Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Sedan återupptagandet av den svenska totalförsvarsplaneringen har ett flertal kommunikationskampanjer genomförts i syfte att öka befolkningens beredskap att hantera samhällskriser och störningar. Att kommunicera med befolkningen utgör således en väsentlig del i samhällets krisförebyggande arbete. En framgångsrik riskkommunikation kan bidra till att öka medborgarnas medvetenhet och beredskap för att kunna hantera vardagen i samband med olika samhällskriser. Detta är en slutrapport från projektet Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken. Ansvarig forskare och författare Minna Lundgren, Mittuniversitetet.