Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
När kriget kom nära : årsrapport it-incidentrapportering 2022
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
När kriget kom nära, årsrapport it-incidentrapportering 2022 behandlar it-incidentrapporteringen under 2022, resultatredovisningen från Infosäkkollen, ett urval nyheter av särskilt cyberintresse och ett temakapitel om cyberkriget i Ukraina. Årsrapporten sammanställer erfarenheterna i ett kapitel om lärdomar för Sverige och rekommendationer för att stärka den svenska motståndskraften på cybersäkerhetsområdet.