Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översvämning : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Översvämningar kan orsaka störningar och ge skador för mycket stora belopp. Som följd av klimatförändringarna förväntas havet stiga och flöden i sjöar och vattendrag få förändrade flödesmönster. Även risken för skyfall väntas bli större. Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Därför är det viktigt att anpassa din fastighet till de nya förutsättningarna.