Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åskoväder och blixtnedslag : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Åskoväder och blixtnedslag kan orsaka dödsfall och omfattande skador på egendom. Det kan leda till brand och strömavbrott men också till skada på elsystem och elektronisk utrustning. Direkta blixtnedslag på byggnader sker varje år.