Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snöoväder och låga temperaturer : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Snöoväder och låga temperaturer kan leda till en rad utmaningar för fastighetsägaren, särskilt om det håller i över en längre period. På byggnader kan tyngden från snö orsaka att taket rasar in. Snö och istappar kan rasa ner från taket och skada människor på marken, snöbrott på träd kan skada el- och telenätet. Låga temperaturer kan utgöra en särskild fara om den slår till samtidigt som elen slutar fungerar. Vattenledningar är särsklit utsatta och kan frysa sönder osv.