Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogs- och vegetationsbrand : faktablad med information till fastighetsägare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Kostnader för en skogsbrand kan vara omfattande och konsekvenserna förödande. Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 kostade samhället många miljoner. Skogs- och vegetationsbränder ställer dessutom stora krav på räddningstjänsten och samhällets resurser. I ett varmare klimat kommer risken för torka öka och med det risken för skogsbränder. Som fastighetsägare kan du minska riskerna för brand i skog och mark samt minimera skador på byggnader och egendom, om du förbereder dig väl. Håll koll på brandrisken där du befinner dig och anpassa dina aktiviteter efter dessa.